משלוח חינם למזמינים מעל 249 ש"ח
ליעוץ טלפוני - 052-8000469
  1. החברה מחויבת לפעול להגנה מירבית על פרטיותם של לקוחותיה, על המידע העיצובי והמידע האישי המסופק על ידם ועל הפעולות המבוצעות על ידם באתר, לרבות רכישות שבוצעו על ידם באתר (להלן: “המידע האישי“).

  2. המידע האישי נשמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות תנאי שימוש אלו ו/או על פי הוראות כל דין.

  3. החברה מתחייבת שלא להעביר את המידע האישי לצד שלישי כלשהו, בין ובתמורה ובין שלא בתמורה. עם זאת, הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה אוספת מידע אודות לקוחותיה, לרבות הרגלי הצריכה שלהם באתר, וזאת, בין היתר, לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, יצירת קשר עם הלקוח לצורך עדכונו במוצרים המוצעים על ידה, לצורך ניתוח המידע, לצרכים סטטיסטיים לטובת שיפור השירות ושדרוג חווית השירות וכיו”ב. החברה רשאית להעביר את המידע הנאסף על ידה לכל גורם שהוא, לרבות לצרכים עסקיים, ובלבד שהמידע יועבר באופן אנונימי וללא פרטים מזהים ומבלי שניתן יהיה לשייך אותו ללקוח מסוים.

  4. החברה רשאית להשתמש בטכנולוגיית Cookies ו/או בטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף של האתר ולצורך שיפור ושדרוג השירות של המשתמש, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים. הלקוח רשאי שלא לאפשר לחברה להשתמש ב- Cookies, ואולם יתכן כי במקרה כאמור השימוש באתר ובשירות יוגבל באופן מסוים.

  5. סליקת כרטיסי האשראי של הלקוחות לצורך תשלום בגין שירות המשלוחים מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי שנמסרו על ידי הלקוח.

  6. החברה מקפידה על אבטחת המידע, ולשם אבטחת המידע ואי חשיפתו לצדדים שלישיים שאינם מורשים לגשת למידע, עושה החברה שימוש במערכות מאובטחות המבטיחות הגנה על מידע אישי רגיש שנמסר על ידי הלקוח ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר. החברה עושה שימוש בטכנולוגיית SSL (Secure Socket Layer) להצפנת המידע האישי ובכדי להבטיח שכל המידע האישי שימסור הלקוח יישאר פרטי ומאובטח.

  7. הלקוח מצהיר בזאת, כי ידוע לו שחרף המאמצים אותם נוקטת החברה לטובת אבטחת המידע והגנה על הפרטיות, אין ביכולתה ובאפשרותה של החברה לאבטח באופן מוחלט את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. לפיכך, הלקוח מצהיר בזאת כי הנו מוותר על כל טענה כלפי החברה עקב נזקים שנגרמו לו שמקורם בחדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע. באחריותו של הלקוח לנקוט באמצעי זהירות לטובת הגנת המידע בעת פעילותו באתר, ובכלל זה, שימוש בדפדפן מאובטח, שימוש בסיסמה המשלבת אותיות ומספרים, שינוי סיסמה מפעם לפעם וכיו”ב.

  8. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, תפרסם החברה הודעה על כך באתר.